Nätverket för kliniska riktlinjer

Under 2019 tillsattes en arbetsgrupp med specialister bestående av läkare, neuropsykologer och logopeder, för att arbeta fram kliniska riktlinjer för utredning av misstänkt FTD. Arbetsgruppen Nätverket för kliniska riktlinjer skapade Kliniska riktlinjer för specialistmottagningar – Utredning vid misstänkt frontotemporal demenssjukdom (FTD). Riktlinjerna är riktade främst till specialistmottagningar och syftar till att säkerställa likvärdiga utredningar av hög kvalitet för personer med misstänkt FTD.

Läs den anpassade versionen genom att klicka på bilden

P.g.a immateriella rättigheter får inte riktlinjerna publiceras på hemsidan i sin helhet, men möjligheten finns att beställa dem som pdf via vårt kontaktformulär.

Vänligen respektera kopieringsförbudet av pdf:en annat än för eget bruk. Vid citering av riktlinjerna följ anvisningen för källhänvisning som finns i dokumentet efter innehållsförteckningen.

En anpassad version av riktlinjerna går att finna som löpande text här bredvid. P.g.a. begränsningar i publiceringstillståndet är avsnitt 7.3 Primär Progressiv Afasi, exkluderat ur denna text.