Grundare

Swedish FTD Initiative grundades av fyra framstående forskare från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Science for Life Laboratory, som alla representerar olika delar av forskningen. Läs mer om dem under deras profiler nedan.
De har en gemensam strävan att förstå FTD och finna vägar att bota sjukdomen. Genom att samarbeta mellan forskargrupper, läkare, patienter och anhöriga skapar vi möjligheter att hitta lösningar. Swedish FTD Initiative leds av professor Caroline Graff.

Caroline Graff

  • Professor i genetisk demensforskning
  • Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
  • Karolinska Institutet

Läkare
Nya genetiska markörer
Familjeutredningar
Nya behandlingsmetoder
Biobank och databas
Föreståndare Brain Bank at KI

Lars-Olof Wahlund

  • Senior professor i geriatrik
  • Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
  • Karolinska Institutet

Läkare
Patientkontakt och tillgång till patientprover
Nya metoder för diagnostik med fokus på avbildning av hjärnan


Peter Nilsson

  • Professor i proteomik
  • Kungliga Tekniska Högskolan/Science for Life Laboratory

Nya proteinmarkörer i blod och ryggmärgsvätska
Storskalig provanalys
Proteomik
Analys av autoantikroppar

Stefan Ståhl

  • Professor i molekylär bioteknik
  • Kungliga Tekniska Högskolan

Utveckling av proteinläkemedel
Nya molekylära verktyg för FTD-studier
Molekylär helkroppsdiagnostik