Styrgrupp

Swedish FTD Initiative leds av fyra framstående forskare från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Science for Life Laboratory, som alla representerar olika delar av forskningen i den gemensamma strävan att förstå FTD och finna vägar att bota sjukdomen. Genom att samarbeta mellan forskargrupper, läkare, patienter och anhöriga skapar vi möjligheter att hitta lösningar

Caroline Graff

  • Professor i genetisk demensforskning
  • Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
  • Karolinska Institutet

Läkare
Nya genetiska markörer
Familjeutredningar
Nya behandlingsmetoder
Biobank och databas
Föreståndare Brain Bank at KI

Lars-Olof Wahlund

  • Senior professor i geriatrik
  • Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
  • Karolinska Institutet

Läkare
Patientkontakt och tillgång till patientprover
Nya metoder för diagnostik med fokus på avbildning av hjärnan


Peter Nilsson

  • Professor i proteomik
  • Kungliga Tekniska Högskolan/Science for Life Laboratory

Nya proteinmarkörer i blod och ryggmärgsvätska
Storskalig provanalys
Proteomik
Analys av autoantikroppar

Stefan Ståhl

  • Professor i molekylär bioteknik
  • Kungliga Tekniska Högskolan

Utveckling av proteinläkemedel
Nya molekylära verktyg för FTD-studier
Molekylär helkroppsdiagnostik