Bidra till forskningen

Forskningsdeltagare

Vill du delta i forskningen på frontotemporal demenssjukdom? Det finns flera pågående projekt där du kan medverka med blodprover och hälsodata. Alla forskningsstudier har etiskt godkännande och deltagandet är frivilligt. På sidan Delta i forskningen kan du läsa om några exempel på forskningsprojekt inom Swedish FTD Initiative. Kontakta oss för mer information eller för att medverka.

Stöd forskningen

Vill du bidra till forskningen genom finansiellt stöd? Vänligen läs vidare under Stöd oss.