Lars-Olof Wahlund

Lars-Olof Wahlund

Senior Professor Lars-Olof Wahlund med forskargrupp studerar med hjälp av MRI hur hjärnan fungerar, samt hur hjärnan vid olika sjukdomstillstånd reagerar på stimuli

Professor Lars-Olof Wahlund med forskargrupp använder sig av magnetisk resonanstomografi (MRI) för att studera hjärnans funktion och struktur vid frontallobsdemens. Genom avbildning med MRI tittar de exempelvis på hur hjärnan fungerar i samband med empatiska reaktioner. Även strukturer i pann- och tinningloberna studeras, som att mäta hjärnbarkens tjocklek och undersöka hur denna påverkas hos individer som drabbas av FTD. Målet med studierna är att förbättra möjligheterna till korrekt diagnostik av sjukdomen i tidigt skede. Vidare bidrar kunskapen till utvecklingen av effektiva behandlingsalternativ.

Mer information om Lars-Olof Wahlunds forskning finner du här


SweFTDI’s tre övriga forskningsledare