Kontakt

Hittar du inte svar på dina frågor på hemsidan och önskar mer information eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss, t.ex. har frågor om att delta i forskning, är du välkommen att ringa, e-posta eller använda kontaktformuläret nedan så hänvisar en samordnare dig vidare. För frågor av klinisk karaktär, vänd dig i första hand till din läkare på vårdcentral eller specialistmottagning.

Önskar du beställa en pdf av Kliniska riktlinjer för specialistmottagningar – Utredning vid misstänkt frontotemporal demenssjukdom (FTD) vänligen skriv detta i ämnesraden.

Swedish FTD Initiative
Forskningssamordnare (ej läkare)
Tel: 0790 74 71 17

Kontaktformulär