Kontakta SweFTDI

Hittar du inte svar på dina frågor på hemsidan och önskar mer information eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss, är du välkommen att ringa, e-posta eller använda kontaktformuläret nedan så hänvisar en samordnare dig vidare. Är du intresserad av att delta i forskning, vänligen uppge ett telefonnummer som forskningssjuksköterska kan nå dig eller anhörig på.
För frågor av klinisk karaktär, vänd dig i första hand till din läkare på vårdcentral eller specialistmottagning.

Önskar du beställa en pdf av Kliniska riktlinjer för specialistmottagningar – Utredning vid misstänkt frontotemporal demenssjukdom (FTD) vänligen skriv detta i ämnesraden.

Swedish FTD Initiative
Samordnare (ej läkare)
Tel: 08-524 876 04

Kontaktformulär


    This site is protected by reCAPTCHA and the
    Google Privacy Policy and Terms of Service apply.