Caroline Graff

Caroline Graff

Professor Caroline Graff med forskargrupp på KI kartlägger de gener som orsakar sjukdomen, eller ökar risken för att drabbas av FTD.

Professor Caroline Graff med forskargrupp på KI kartlägger de gener som orsakar sjukdomen, eller ökar risken för att drabbas av FTD. Kliniska studier involverar individer med 50% risk att utveckla FTD. Studiedeltagarna genomför regelbundna testbatterier över flera år, vilket gör det möjligt att upptäcka och studera eventuella symptom redan i tidig sjukdomsutveckling. Testbatterierna inkluderar MRI, EEG, blodprover, ryggvätskeprov, hudbiopsier, kliniska utvärderingar samt test av kognitiva funktioner. Målet är att kunna använda informationen till att utveckla preventiva behandlingar för FTD, samt för att kunna utvärdera effekten av behandlingar under kliniska prövningar med nya mediciner

Forskargruppen studerar även fenomenet kallat ”nedsatt penetrans”, vilket innebär att en person kan bära på en av de sjukdomsgener som orsakar FTD utan att uppvisa symptom på sjukdomen. Caroline leder även verksamheten vid Mottagningen för Ärftliga Demenssjukdomar, där drabbade och anhöriga kan få vägledning och svar gällande frågor om ärftlighet (för vidare information se fliken ”vanliga frågor”).

Nedan är en föreläsning från april 2019 där Caroline berättar om genetiska studier inom demensforskning, och hur det hjälper oss att förstå sjukdomen.

Mer information om Caroline Graffs och gruppens forskning finner du här

Se Caroline Graffs föreläsning kring genetiska studier om demenssjukdomar på Youtube

SweFTDI’s tre övriga forskningsledare