Om FTD

I diagnosmanualen DSM 5 används numera begreppet kognitiv sjukdom istället för demens. Enligt internationella standarder används termen ”frontotemporal dementia” för FTD. I syfte att möta båda språkbruken samt för att kunna behålla den vedertagna förkortningen FTD, har vi sedan 2021 genomgående valt att ändra terminologin till frontotemporal demenssjukdom istället för det mer ålderstigna uttrycket frontallobsdemens.

Frontotemporal demenssjukdom (FTD) är en så kallad neurodegenerativ sjukdom, vilken leder till att strukturen i framförallt hjärnans pannlob och/eller tinninglober förändras. Sjukdomen kan ge sig till uttryck på i princip två olika sätt tidigt i sjukdomsförloppet; genom beteendeförändringar eller språkliga störningar.

Som med vissa andra sjukdomar kan man ibland misstänka en ärftlighet i familjer där flera medlemmar insjuknat i FTD, eller i den närbesläktade sjukdomen ALS. Symtomen vid olika former av FTD och vid Alzheimers sjukdom överlappar, vilket medför att det inte är ovanligt att sjuka familjemedlemmar fått varierande diagnoser. Karaktäristiskt för familjer där det finns ett genetiskt mönster brukar vara att många insjuknat och ofta vid låg ålder (före 65 års ålder). Att leva med FTD kan vara utmanande både för den som har fått diagnosen och för dess närstående och det gäller att ta vara på de tips som underlättar vardagen. The Association for Frontotemporal Dementia (theAFTD) är en amerikansk organisation med en väl uppdaterad hemsida www.theAFTD.org, som ger information och stöd till den som har FTD och till dess anhöriga. På AFTD kan du även ta del av informativa webinarier om sjukdomen.