Frontallobsdemens

Frontallobsdemens (FTD) är en så kallad neurodegenerativ sjukdom, vilken leder till att strukturen i framförallt hjärnans pannlob och/eller tinninglober förändras. Sjukdomen kan ge sig till uttryck på i princip två olika sätt tidigt i sjukdomsförloppet; genom beteendeförändringar eller språkliga störningar.

Som med vissa andra sjukdomar kan man ibland misstänka en ärftlighet i familjer där flera medlemmar insjuknat i FTD, eller i den närbesläktade sjukdomen ALS. Symtomen vid olika former av FTD och vid Alzheimers sjukdom överlappar, vilket medför att det inte är ovanligt att sjuka familjemedlemmar fått varierande diagnoser. Karaktäristiskt för familjer där det finns ett genetiskt mönster brukar vara att många insjuknat och ofta vid låg ålder (före 65 års ålder). Att leva med FTD kan vara utmanande på många sätt både för den sjuke och för den medlevande, och det gäller att ta vara på de tips som underlättar vardagen. The Association for Frontotemporal Dementia (theAFTD) är en amerikansk organisation med en väl uppdaterad hemsida där man som sjuk och medlevare kan hitta information och stöd. Här har vi samlat några av de informationsblad som finns att läsa på Partners in FTD Care på theAFTD´s hemsida www.theAFTD.org. På hemsidan theAFTD.org går det även att ta del av informativa webinars om sjukdomen.