Finns botemedel?

I dagsläget finns inga behandlingar som kan bota FTD, eller avstanna sjukdomsprocessen. Behovet av forskning på frontallobsdemens är därmed mycket stort. En utmaning för forskarna är att sjukdomen är så ovanlig vilket innebär att det finns en begränsade tillgång till prover och annan samlad information om sjukdomens symtom och typiska tecken, särskilt tidigt i sjukdomen. Vi i Swedish FTD initiative strävar efter att samordna forskningen i Sverige och underlätta för personer med frontallobsdemens att delta i forskningen. Därför är det värdefullt när personer med frontallobsdemens, och deras biologiska släktingar, bidrar med prover till forskningen. Flera internationella forskningsprojekt pågår med syfte att kunna utveckla både förebyggande och sjukdomslindrande behandlingar.

Just nu pågår ett intensivt internationellt arbete för att starta nya behandlingsstudier framförallt riktade till vid de ärftliga formerna av frontallobsdemens. Vi i Sverige finns med i detta samarbete och vår förhoppning är att kunna inkludera personer i Sverige när prövningarna startar. En behandlingsstudie på frontallobsdemens orsakat av mutation i Progranulingenen har påbörjats i USA men resultaten finns ännu inte tillgängliga.

När vi har mer information om kommande behandlingsstudier avser vi att kommunicera det här via Swedish FTD Initiativets hemsida.

Nedan är en kort film på engelska skapad av the Rhapsody program för att upplysa om både läkemedelsbaserad och icke-läkemedeulsbaserade behandlingar vid tidigt debuterande alzheimers sjukdom och frontallobsdemens. Rhapsody-programmet består av en serie utbildningsfilmer som ännu inte är fullständigt tillgängliga. Därför kan vi inte länka vidare till alla delar som nämns i filmen.

Acknowledgement
RHAPSODY was an EU Joint Program — Neurodegenerative Disease Research (JPND) project.
The project was supported through the following funding organizations under the aegis of JPND (www.jpnd.eu):
France: National Research Agency; Germany: Ministry of Education and Research; the Netherlands: the Netherlands Organization for Health Research and Development; Portugal: Foundation for Science and Technology; Sweden: The Swedish Research Council; United Kingdom: Economic and Social Research Council.
The RHAPSODY Study Group included the following institutions: Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München (TUM), University of Surrey (US), Maastricht University (UM), Université Pierre et Marie Curie (UPMC), Institute of Molecular Medicine – University of Lisbon (UL), Karolinska Institutet (Kl), Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V. Selbsthi/fe Demenz (DAG), Information multimedia communication AG (IMC), University of Bradford.


Andra vanliga frågor

Hur går en demensutredning till?

Kan en demenssjukdom vara ärftlig?