Mer information

Frontallobsdemens

Vår forskning på Karolinska Institutet (engelska): https://ki.se/en/nvs/caroline-graff-group

The Association for Frontotemporal Degeneration (theAFTD): www.theaftd.org (engelska)


Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum (SDC) invigdes den 15 februari 2008. Bakom centret står Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet. Uppdraget kommer från Socialstyrelsen och regeringen som finansierar verksamheten. SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Denna byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. SDC arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle.

För mer information var god se:

www.demenscentrum.se

Demensförbundet

Demensförbundet startades 1984 och arbetar hårt för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga. Demensförbundet består av 110 demensföreningar som arbetar ideellt runt om i landet och har cirka 10 400 medlemmar. Medlemstidningen Demensforum erbjuder information och stöd till anhöriga/närstående, men uppskattas även av vårdpersonal, studerade samt verksamma vid vårdskolor. Demensförbundet är Sveriges största anhörigorganisation för demenssjuka och deras anhöriga.

Facebook: facebook.com/demensforbundet

www.demensforbundet.se

Alzheimer Sverige

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen, och många av dem som drabbas har en eller flera demenssjukdomar i kombination med Alzheimers sjukdom. Vanligast är att man drabbas efter 65 års ålder, men sjukdomen kan även uppträda i yngre åldrar mellan 35 och 65 år. Det kan vara svårt att fastställa debutålder eftersom symptomen kommer successivt. Några av de tecken som tyder på att en person drabbats av Alzheimers sjukdom är försämrat minne, samt att denne visar svårigheter att uttrycka sig och ta in information.

Alzheimer Sverige bildades 1986 med säte i Lund, Skåne. Samma år blev Alzheimer Sverige stolta medlemmar i både Alzheimer Europé och Alzheimer Disease International. Föreningen vänder sig till både till patienter och anhöriga. Fokus är att alla individer som drabbas av en demenssjukdom skall ha rätt till utredning, diagnos och lämplig behandling. När det gäller Alzheimers sjukdom bör samtliga få insatt symtomlindrande läkemedel. Alzheimer Sverige arbetar för att begreppen demens (”sinnesslö”) och dement (”utan själ”) istället ska ersättas av begreppet kognitiva hjärnsjukdomar typ Alzheimers sjukdom, pannlobssjukdom, Lewy Body sjukdom osv. 

Alzheimer Sverige har ett antal lokalföreningar från norr till söder och driver Alzheimer café som är en samlingsplats för patienter och anhöriga i gemenskap, även de från norr till söder. En representant för Alzheimer Sverige är nyligen invald som ordinarie ledamot i Alzheimer Europas styrelse, vilket frambringar god information om vad som händer utanför vårt lands gränser. 

Genom tidningen Minnesvärt upplyser Alzheimerföreningen om nyheter inom forskning och politik, om anhörig situation samt om utbildningar, föreläsningar och möten som Alzheimer Sverige anordnar.

För mer information var god se: 

www.alzheimersverige.se

För mer information om Alzheimers sjukdom vänligen besök:

www.alzheimersfonden.se
www.alz.org (engelska)

Europeiskt projekt inom young onset dementia (YOD)

http://rhapsody-project.eu/ (engelska)