Swedish FTD Initiative

Frontotemporal demenssjukdom (FTD) är en mycket komplex och svår kognitiv sjukdom och det finns idag inga behandlingar som kan bota, förhindra eller lindra sjukdomen. Behovet av forskningsstudier kring FTD är därmed mycket stort.

Med stöd av The Schörling Foundation bildades år 2017 ett multidisciplinärt konsortium vid namn Swedish FTD Initiative. Konsortiet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Science for Life Laboratory (SciLifeLab). SweFTDi grundades av fyra framstående forskare inom olika separata vetenskapsfält (se fliken Grundare), som tillsammans med sina respektive forskargrupper representerar olika delar av forskningen. Den gemensamma strävan är att i framtiden kunna ställa diagnos tidigare och säkrare samt att utveckla förebyggande och botande behandlingar. Genom nationella och internationella samarbeten mellan forskargrupper och läkare, patienter och anhöriga, skapas möjligheter att hitta olika lösningar. Swedish FTD Initiative bedriver samarbeten inom flera tvärvetenskapliga projekt där även patienter och anhöriga kan delta och bidra.

Med informationen vi samlat här om allt vi idag känner till om frontotemporal demenssjukdom och hur sjukdomen utvecklas, vill vi ge stöd åt patienter och anhöriga. Under fliken Kalender informerar vi om kommande arrangemang inom Swedish FTD Initiative, exempelvis seminarier där möjligheten finns att interagera med forskare och kliniskt verksamma inom området. Förhoppningen är att hemsidan även kan främja tillgången till fler prover och mer patientdata för oss forskare, vilket är avgörande för att vi ska kunna:

  • driva experimentell forskning för att förstå de underliggande sjukdomsorsakerna till FTD
  • driva klinisk forskning för att förstå hur sjukdomen yttrar sig på patienter och därmed kunna förbättra diagnostiken
Klicka för att förstora bilden

Konsortiet innebär en möjlighet till värdefullt kompetensutbyte mellan de olika delprojekten. De huvudsakliga målen är att:

  • bidra till en ökad kunskap om och förståelse för frontotemporal demenssjukdom
  • tillhandahålla informationsstöd till patienter och anhöriga
  • identifiera nya biomarkörer (gen- och proteinmarkörer samt kliniska markörer)
  • förstå de underliggande sjukdomsmekanismerna på molekylär-, gen-, protein- och cellulär nivå
  • utveckla och utvärdera tidiga proteinläkemedelskandidater
  • förbättra diagnostiken av patienter med frontotemporal demenssjukdom