Kalender

Symposium, konferenser och seminarium

2022

11-12 maj 2022
Svenska Demensdagarna i Örebro

Swedish FTD Initiative kommer att representeras med en poster, som presenteras av Matilda Joelsson, specialistsjuksköterska i vård av äldre vid Örebro kommun och Kerstin Angvik, specialistundersköterska och demensvårdsutvecklare i Linköpings kommun. Andreas Jönsson, Silviasjuksköterska och specialistsjuksköterska vid Minnesmottagningen Lasarettet i Ystad, håller i seminariepasset När person, sjukdom och omgivning möts… vad är det egentligen som inte passar in? Alla tre medlemmar i SweFTDIs nätverk för specialister i omvårdnad och hälsovetenskaper.

16-17 juni 2022
GENFI årskonferens 2022

I år är Graff group vid Karolinska Institutet i Solna värd för årets GENFI-konferens, på Bioclinicum.

November 2022
ICFTD 2022 är planerat att hållas i Paris/Lille, Frankrike den 2-5 november.

Programmet finner du här. Registreringen öppnar snart.