Nyheter och Kalendarium

Nyheter

15 januari 2021
Kliniska riktlinjer för utredning av misstänkt FTD

Swedish FTD initiative samlade en grupp specialister, Nätverket för kliniska riktlinjer, bestående av läkare, neuropsykologer och logopeder, för att arbeta fram kliniska riktlinjer för utredning av misstänkt FTD. Riktlinjerna är riktade främst till specialistmottagningar och syftar till att säkerställa likvärdiga utredningar av hög kvalitet för personer med misstänkt FTD.

Kliniska riktlinjer för specialistmottagningar – Utredning vid misstänkt frontotemporal demenssjukdom (FTD) går att beställa som pdf via vårt kontaktformulär. Skriv ”pdf Kliniska riktlinjer för specialistmottagningar” i ämnesraden.

P.g.a. immateriella rättigheter vänligen respektera kopieringsförbud annat än för eget bruk. Vid citering av riktlinjerna följ anvisningen för källhänvisning som återfinns i dokumentet.

En anpassad version av riktlinjerna finns utan kap. 7.3 som löpande text här.

27 februari 2020
Reportage i Dagens Nyheter 27:e februari 2020 om frontallobsdemens och Swedish FTD Initiative

Caroline Graff berättar om frontallobsdemens och satsningen på ökad forskning kring sjukdomen via Swedish FTD Initiative.

https://www.dn.se/insidan/det-hander-i-hjarnan-vid-frontallobsdemens/

Reportage kring en anhörigs perspektiv om hur det är att leva med en person som drabbats av frontallobsdemens.

https://www.dn.se/insidan/han-ar-som-ett-barn-i-en-vuxen-manniskas-kropp/
(låst artikel)

Event

15 april 2021
Den 15 april hölls det andra vetenskapliga symposiet för FTD.

Programmet inleddes av Lena Kilander och diagnostik av FTD, följt av Yolande Pijnenburg och differentialdiagnostik mot psykiatrisk sjukdom, Jonathan Rohrer om kliniska prövningar, Caroline Greaves om attityder hos forskningsdeltagare i GENFI, Charlotte Teunissen om proteomics och biomarkörer följt av projekt inom SweFTDI.

PROGRAM 15 april
Klicka för förstoring av programmet

3 mars 2021
The 12th International Conference on Frontotemporal Dementias and The 1st International Society for Frontotemporal Dementias Congress

It will be the single most important opportunity for clinicians, scientists, and trainees of various backgrounds and disciplines from all over the world to share their knowledge with the goal to improve the care for patients with frontotemporal lobar degeneration-spectrum disorders. In parallel to the Clinical/Scientific Track, an FTD Family Track will also take place. Importantly, if you register for this meeting, you can attend ‘live’ on March 3-5th or watch any or all parts on-line as recorded sessions starting March 9th

To view the full scientific program, please click here.

For Registration please enter here

General Registration´s (nonmembers) fee will be $100 and includes automatic ISFTD 2-year Membership. For those who already are a member, the meeting is free but registration is required. CME credits will take an additional $150. 

*Please note that two different logins (one for UCSF and the other for ISFTD) will be needed. 

5 mars 2021
Externally Led Patient-Focused Drug Development (EL-PFDD) Meeting on FTD

Den 5 mars 2021 kl. 10:00-15:15 EST (16:00-21:15 CET) (Observera tiden) kommer the AFTD att vara värd för ett virtuellt möte (engelska) med representanter från U.S. Food and Drug Administration. Mötet har patientfokus och handlar om utveckling av läkemedel.

Mötet kommer att visa FTD ur ett patient- och anhörigperspektiv: människor som lever med en FTD-diagnos, familjer, vårdpartner och personer som ligger i riskzonen för att utveckla FTD kommer att delta med vittnesmål via chatt och telefon.

För mer information vänligen se the AFTD’s event page, där ni också finner formulär för anmälan.

Tidigare event

Seminarium om kognitiva sjukdomar

Experter inom olika områden kopplade till kognitiva sjukdomar berättade bland annat vad som ligger bakom sjukdomarna, vilken forskning som pågår samt om det går att förebygga insjuknande. Värd för seminariet var StratNeuro och samtliga presentationer går att hitta här:

18 mars 2019
Swedish FTD Initiative symposium 2019

18 mars 2019 stod Swedish FTD Initiative värd för det vetenskapliga symposiet FTD Initiative Symposium 2019. Syftet med symposiet var att föra samman forskare och kliniskt verksamma inom området frontallobsdemens, för att lyfta fram pågående forskning och diskutera kring kommande forskningsprojekt. Ledorden för symposiet var ”Nätverkande” och ”Tvärvetenskapligt samarbete”.

Klicka på bilden för sammanfattning