Kalender

Symposium, konferenser och seminarium

2024

16 februari 2024

Disputation

Abbe Ullgren disputerar på Karolinska Institutet på avhandlingen Protein and MRI profiling of genetic frontotemporal dementia. Klockan 9:00 Lokal Atrium, Nobels väg 12B, Solna. Avhandlingen finns tillgänglig offentligt digitalt via Karolinska Institutets öppna arkiv från och med 26 januari (https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/48911)

13-14 juni 2024

GENFI sommarmöte i Barcelona

Forskare i GENFI-nätverket träffas och diskuterar våra senaste forskningsrön och planerar för våra fortsatta projekt.

19-22 september 2024

ISFTD i Amsterdam

Den stora internationella konferensen för FTD går av stapel i september i Amsterdam. https://isftd.org/2024-icftd/

2023

15 december 2023

Lunchseminarium: Ärftliga demenssjukdomar – genetik https://www.youtube.com/watch?v=-Y1JqPlidfM

4 december 2023

GENFI vintermöte online.

Vi har alltid ett digitalt vintermöte för att sammanfatta och diskutera aktuella forskningsresultat som pågår inom GENFI-nätverket.

8-9 juni 2023

Möte för personer som deltar i GENFI-studien GENFI Participant Engagement Board Meeting – Brescia, Italy 2023 – FTD Talk

8-9 juni 2023

GENFI sommarmöte i Brescia Italien. The annual GENFI Summer Investigators Meeting – Brescia, Italy 2023 – FTD Talk

24-25 maj 2023
Svenska Demensdagarna

Den 24-25 maj 2023 hålls konferensen Svenska Demensdagarna för 22:a gången. SweFTDI kommer att representeras av prof och specialistläkare Caroline Graff med föreläsningen Aktuellt kunskapsläge vid frontotemporala demenssjukdomar och kliniska prövningar. Under de totalt 19 seminarierna hörs Demensvårdsutvecklare, Specialistsjuksköterskor, Neurospykolog, Danskonstnär och många fler yrkesgrupper.

SEMINARIEPROGRAM

14 mars 2023
Öppna föreläsningar för allmänheten om demenssjukdom/kognitiva sjukdomar

FULLBOKAT
Den 14 mars är allmänheten välkommen till Nya Karolinska Solna för att lyssna på några av landets ledande hjärnforskare. Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset håller öppna föreläsningar om demenssjukdom/kognitiva sjukdomar.

Föreläsningarna är populärvetenskapliga och vänder sig till patienter, anhöriga och en intresserad allmänhet, men även personal inom vård och omsorg är välkomna.

Antal och tillgänglighet:
Det finns 300 sittplatser + 6 rullstolsplatser samt hörslinga.
Ingången från Solnavägen 30 har ramp + golvmarkering.

Deltagande är kostnadsfritt

Arrangörer: Svenskt Demenscentrum, Karolinska Institutet


2022

23 November 2022
Nätverket för kliniska riktlinjer

Den 23 november samlades SweFTDIs Nätverk för kliniska riktlinjer för att uppdatera sig om aktuell forskning och göra gemensamma diagnostiska bedömningar genom att tillämpa de Kliniska riktlinjerna. Möjligheten att delta var öppen för alla inom hälso-/sjukvård; minnesmottagningar, geriatriska kliniker, neuropsykiatriska kliniker, forskare, m.fl.

2-5 November 2022
ISFTD Congress 2022 hölls i Paris/Lille, Frankrike

Forskare från Swedish FTD Initiative deltog i International Society for Frontotemporal Dementias (ISFTD) 13e konferens, som detta år hölls i Frankrike.

Läs rapporten från kongressen här!