Kalender

Symposium, konferenser och seminarium

2022

11-12 maj 2022
Svenska Demensdagarna i Örebro

Swedish FTD Initiative representerades med en poster, som presenterades av Matilda Joelsson, specialistsjuksköterska i vård av äldre vid Örebro kommun och Kerstin Angvik, specialistundersköterska och demensvårdsutvecklare i Linköpings kommun. Båda två medlemmar i SweFTDIs nätverk för specialister i omvårdnad och hälsovetenskaper.

16-17 juni 2022
GENFI årskonferens 2022

Karolinska Institutet Solna var den 16-17 juni värd för 2022 års GENFI-konferens. Caroline Graff öppnade med att presentera Swedish FTD Inititative. Programmet inkluderade även introduktion av nya orter, projektuppdateringar, interaktiva diskussioner och planer för framtiden.

November 2022
ICFTD 2022 är planerat att hållas i Paris/Lille, Frankrike den 2-5 november.

Programmet finner du här. Registreringen öppnar snart.