Tidigare event

2022

11-12 maj
Svenska Demensdagarna i Örebro

Swedish FTD Initiative representerades med en poster, som presenterades av Matilda Joelsson, specialistsjuksköterska i vård av äldre vid Örebro kommun och Kerstin Angvik, specialistundersköterska och demensvårdsutvecklare i Linköpings kommun. Båda två medlemmar i SweFTDIs nätverk för specialister i omvårdnad och hälsovetenskaper.

16-17 juni
GENFI årskonferens 2022

Karolinska Institutet Solna var den 16-17 juni värd för 2022 års GENFI-konferens. Caroline Graff öppnade med att presentera Swedish FTD Inititative. Programmet inkluderade även introduktion av nya orter, projektuppdateringar, interaktiva diskussioner och planer för framtiden.

2021

27 oktober 2021
Frontotemporal Degeneration: A Voice of the Patient Report

Den 27 oktober 2021 släppte The AFTD en rapport om patientens perspektiv där man lyssnat på över 1750 patienter. Rapporten är på engelska och kan läsas via The AFTDs hemsida.

15 april 2021
Den 15 april hölls det andra vetenskapliga symposiet för FTD

Programmet inleddes av Lena Kilander och diagnostik av FTD, följt av Yolande Pijnenburg och differentialdiagnostik mot psykiatrisk sjukdom, Jonathan Rohrer om kliniska prövningar, Caroline Greaves om attityder hos forskningsdeltagare i GENFI, Charlotte Teunissen om proteomics och biomarkörer följt av projekt inom SweFTDI.

3 mars 2021
The 12th International Conference on Frontotemporal Dementias and The 1st International Society for Frontotemporal Dementias Congress

Clinicians, scientists, and trainees of various backgrounds and disciplines from all over the world shared their knowledge with the goal to improve the care for patients with frontotemporal lobar degeneration-spectrum disorders. In parallel to the Clinical/Scientific Track, an FTD Family Track also took place.

To view the full scientific program, please click here.

5 mars 2021
Externally Led Patient-Focused Drug Development (EL-PFDD) Meeting on FTD

Den 5 mars 2021 var the AFTD värd för ett virtuellt möte (engelska) med representanter från U.S. Food and Drug Administration. Mötet hade patientfokus och handlade om utveckling av läkemedel.

Mötet visade FTD ur ett patient- och anhörigperspektiv: människor som lever med en FTD-diagnos, familjer, vårdpartner och personer som ligger i riskzonen för att utveckla FTD deltog med vittnesmål via chatt och telefon.

På deras hemsida kan du se en video från mötet: the AFTD’s event page.

2020

23 november 2020
Seminarium om kognitiva sjukdomar

Experter inom olika områden kopplade till kognitiva sjukdomar berättade bland annat vad som ligger bakom sjukdomarna, vilken forskning som pågår samt om det går att förebygga insjuknande. Värd för seminariet var StratNeuro och samtliga presentationer går att läsa och ladda ner här:

Wahlund-Kognitiv-utredning

Tjernberg-Amyloida-plack

Graff-Genetiken-vid-demenssjukdomar

Svenningsson-lewykroppdemens-och-parkinsondemens

Franzen-Balansträning-vid-Parkinson

Nilsson-Djurmodeller

Anna-Matton-Går-det-att-förebygga-demenssjukdomar

2019

8 mars 2019
Swedish FTD Initiative symposium 2019

Den 8 mars 2019 stod Swedish FTD Initiative värd för det vetenskapliga symposiet FTD Initiative Symposium 2019. Syftet med symposiet var att föra samman forskare och kliniskt verksamma inom området frontotemporal demenssjukdom, för att lyfta fram pågående forskning och diskutera kring kommande forskningsprojekt. Ledorden för symposiet var ”Nätverkande” och ”Tvärvetenskapligt samarbete”.
Keynote speakers: Dr. Jennifer Whitwell och Dr. Jonathan Rohrer.
Swe FTD Initiative finansieras av Schörling Foundation och medsponsor till symposiet var Marcus Wallenberg Foundation.

Klicka på bilden för sammanfattning