Frontallobsdemens (FTD) är en mycket komplex och svår demenssjukdom. Behovet av forskningsstudier kring FTD är därmed mycket stort. Vi avser att möta detta behov i Swedish FTD Initiative, ett forskningskonsortium för samarbete kring flera tvärvetenskapliga projekt där även patienter och anhöriga kan vara med och hjälpa till.

Med stöd av The Schörling Foundation bildades år 2017 ett multidisciplinärt konsortium vid namn Swedish FTD Initiative. Vi bedriver tvärvetenskapliga studier för att försöka förstå de bakomliggande orsakerna till frontallobsdemens (FTD). Det gemensamma målet med studierna är att förbättra diagnostiken av denna hjärnsjukdom samt att bidra till utvecklingen av preventiva och botande behandlingar.

Det kan vara svårt att leva med FTD. Genom denna hemsida önskar vi ge stöd åt patienter och anhöriga, både genom att samla den information vi idag har om frontallobsdemens och sjukdomens utveckling, men även ge råd om var man kan vända sig vid misstanke om FTD, samt hur man kan delta i forskningen och stödja vårt arbete.

Swedish FTD Initiative logotyp