Stefan Ståhl

Stefan Ståhl

Professor Stefan Ståhl med forskargrupp utvecklar så kallade affibodymolekyler. Affibodymolekyler binder starkt till olika sjukdomsproteiner och oskadliggör dessa.

Stefan Ståhl är professor på KTH, och forskar bland annat inom utvecklingen av så kallade affibodymolekyler. Affibodymolekyler är små bindarproteiner som kan skapas så att de binder starkt och specifikt till olika sjukdomsproteiner. Målsättningen är att Stefan tillsammans med sin forskargrupp utvecklar affibodymolekyler som effektivt kapslar in det sjukdomsorsakande proteinet och i princip oskadliggör det. Nyligen togs en sådan kandidat fram som kapslar in den Alzheimer-relaterade amyloid-beta peptiden, och studier på möss har visat lovande resultat för att förhindra sjukdomsutveckling. Baserat på dessa forskningsresultat avser vi nu utveckla affibodymolekyler som binder upp sjukdomsproteiner relaterade till frontallobsdemens.

Mer information om Stefans forskning finner du här


SweFTDI’s tre övriga forskningsledare