Peter Nilsson

Peter Nilsson

Professor Peter Nilsson med forskargrupp arbetar med att identifiera de potentiella biomarkörer som speglar sjukdomsprocessen, samt kartlägga nivåerna av dessa under sjukdomens förlopp.

Forskargruppen som leds av professor Peter Nilsson (KTH, SciLifeLab) arbetar med att mäta proteiner i blod och ryggvätska från patienter med frontallobsdemens och andra neurologiska sjukdomar. Gruppen har utvecklat en unik analysmetod där hundratals proteiner kan mätas i hundratals prover samtidigt. Målet är att hitta de proteiner som på ett eller annat sätt speglar den underliggande sjukdomsprocessen, och kartlägga nivåerna av dessa så kallade ”biomarkörer” under sjukdomens förlopp. På så sätt ämnar vi öka förståelsen för vad som händer i kroppen när sjukdomen utvecklas, samt lägga grund för möjligheten att kunna framställa förebyggande behandlingar.

Mer information om Peter Nilssons forskning finner du här


SweFTDI’s tre övriga forskningsledare