Medförfattare och kontaktpersoner

Kliniska riktlinjer för specialistmottagningar – Utredning vid misstänkt frontotemporal demens (FTD).

Kapitel 11 Referenspersoner

Kapitel 12 Kontaktpersoner

11 REFERENSPERSONER

Synpunkter på texten kan epostas till: FTDemens@nvs.ki.se

11.1 MEDFÖRFATTARE LÄKARE
Göteborg
Silke Kern
Docent, specialistläkare i neurologi och psykiatri
Minnesmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
e-post: silke.kern@neuro.gu.se
Kontaktperson gällande följande kapitel: 7-Diagnoskriterier

Maria Kneider
Specialistläkare i neurologi
Minnesmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
e-post: maria.kneider@vgregion.se
Kontaktperson gällande följande kapitel: 4-Neuropsykologisk och logopedisk undersökning, 7-Diagnoskriterier

Linköping
Katarina Nägga
Docent, specialistläkare i geriatrik
Minnesmottagningen, Geriatriska sektionen, Medicinska och geriatriska akutkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköpings universitet
e-post: katarina.nagga@regionostergotland.se
Kontaktperson gällande följande kapitel: 5-Bild- och funktionsmedicinska undersökningar, 7-Diagnoskriterier

Lund
Alexander Santillo
Docent, specialistläkare i psykiatri
Enheten för klinisk minnesforskning, Lunds universitet
Minnesmottagningen Skånes Universitetssjukhus
Psykiatriska kliniken Lund
e-post: alexander.frizell_santillo@med.lu.se
Kontaktperson gällande följande kapitel: 5-Bild- och funktionsmedicinska undersökningar, 7-Diagnoskriterier, 10-Medverkan i forskning

Maria Landqvist Waldö
Med. Dr., specialistläkare i psykiatri, certifierad inom kognitiv medicin
Kliniska vetenskaper Lunds universitet
Kognitiv medicin Ängelholms sjukhus
e-post: maria.landqvist_waldo@med.lu.se
Kontaktperson gällande följande kapitel: 6-Konsultationsbedömningar, 7-Diagnoskriterier, 8-Genetisk testning, 9-Prediktiv testning, 10-Medverkan i forskning

Stockholm
Alexandre Bonnard
Specialistläkare i geriatrik
Kognitiv mottagning, Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset – Solna
e-post: alexandre.bonnard@sll.se
Kontaktperson gällande följande kapitel: 3-Provtagning, 7-Diagnoskriterier

Caroline Graff
Professor, specialistläkare i klinisk genetik
Institution NVS, Karolinska Institutet
Mottagning ärftliga demenssjukdomar, Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset – Solna
e-post: caroline.graff@ki.se
Mobiltelefon: 0733-839399
Kontaktperson för Swedish FTD Initiative
Kontaktperson gällande följande kapitel: 6-Konsultationsbedömningar, 7-Diagnoskriterier, 8-Genetisk testning, 9-Prediktiv testning, 10-Medverkan i forskning

Vesna Jelic
Med. Dr., specialistläkare i neurologi och geriatrik
Kognitiv mottagning, Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset – Huddinge
e-post: vesna.jelic@regionstockholm.se
Kontaktperson gällande följande kapitel: 4-Neuropsykologisk och logopedisk undersökning, 7-Diagnoskriterier

Marie Rydén
Specialistläkare
Kognitiv mottagning, Karolinska Universitetssjukhuset – Solna
e-post: marie.ryden@regionstockholm.se
Kontaktperson gällande följande kapitel: 3-Provtagning, 7-Diagnoskriterier

Lars-Olof Wahlund
Senior professor, specialistläkare i psykiatri
Institution NVS, Karolinska Institutet
e-post: lars-olof.wahlund@ki.se
Kontaktperson gällande följande kapitel: 7-Diagnoskriterier

Linn Öijerstedt
PhD., Leg. läk.
Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset – Solna
e-post: linn.öijerstedt@ki.se
Kontaktperson gällande följande kapitel: 7-Diagnoskriterier, 10-Medverkan i forskning

Uppsala
Lena Kilander
Professor, överläkare
Minnes- och geriatrikmottagningen, Akademiska sjukhuset
Uppsala universitet
e-post: lena.kilander@pubcare.uu.se
Kontaktperson gällande följande kapitel: 2-Läkarundersökning, 7-Diagnoskriterier, 10-Medverkan i forskning

Malin Löwenmark
Med. Dr., överläkare i geriatrik
Akademiska sjukhuset
Uppsala universitet
e-post: malin.lowenmark@akademiska.se
Kontaktperson gällande följande kapitel: 2-Läkarundersökning, 7-Diagnoskriterier

Umeå
Arvid Janke
Specialistläkare i geriatrik
Geriatriskt centrum Umeå, Norrlands Universitetssjukhus
e-post: arvid.janke@regionvasterbotten.se
Kontaktperson gällande följande kapitel: 3-Provtagning, 7-Diagnoskriterier

Ängelholm
Moa Wibom
Specialistläkare i allmänmedicin, Silvialäkare, certifierad inom kognitiv medicin
Kognitiv medicin Ängelholms sjukhus
Registerhållare för BPSD-registret
e-post: moa.wibom@skane.se
Kontaktperson gällande följande kapitel: 7-Diagnoskriterier

Örebro
Ana-Maria Cornejo-Lingan
Specialistläkare
Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
e-post: ana-maria.cornejo-lingan@regionorebrolan.se
Kontaktperson gällande följande kapitel: 6-Konsultationsbedömningar, 7-Diagnoskriterier, 8-Genetisk testning, 9-Prediktiv testning

11.2 MEDFÖRFATTARE NEUROPSYKOLOGER OCH LOGOPEDER
Göteborg
Timothy Hadarsson Bodin
Leg. psykolog
Minnesmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
e-post: timothy.hadarsson@vgregion.se
Kontaktperson för kapitel 4-Neuropsykologisk och logopedisk undersökning

Linköping
Elisabet Classon
Adjungerad lektor, leg. psykolog,
Institutionen för hälsa, medicin och vård (IMH), Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård (PRNV), Linköpings universitet
Minnesmottagningen, Medicinska och geriatriska akutkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
e-post: elisabet.classon@liu.se
Telefon: 010-103 44 46
Kontaktperson för kapitel 4-Neuropsykologisk och logopedisk undersökning

Lund
Lucie Forester
Leg. logoped
VO neurologi, rehabiliteringsmedicin, minnessjukdomar och geriatrik
Skånes Universitetssjukhus, Lund
e-post: lucie.forester@skane.se
Kontaktperson för kapitel 4-Neuropsykologisk och logopedisk undersökning

Susanna Vestberg
Universitetslektor, leg. psykolog, specialistläkare i neuropsykologi
Institutionen för Psykologi, Lunds universitet
Kognitiv medicin, Ängelholm
e-post: susanna.vestberg@psy.lu.se
Kontaktperson för kapitel 4-Neuropsykologisk och logopedisk undersökning

Stockholm
Birgitta Ausén
Leg. psykolog, Med dr.
Sektion Hälsoprofessioner Neuro och Kognition
Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner
Karolinska Universitetssjukhuset
e-post: birgitta.ausen@regionstockholm.se

Sara Stormoen
Med. Dr., leg. logoped
Institution NVS, Karolinska Institutet
Kognitiv Mottagning, Karolinska Universitetssjukhuset – Solna
e-post: sara.stormoen@ki.se

Per Östberg
Docent, universitetslektor, leg. logoped
Institution CLINTEC enheten för logopedi, Karolinska Institutet
Medicinsk Enhet Logopedi, Karolinska Universitetssjukhuset
e-post: per.ostberg@ki.se

12 KONTAKTPERSONER

12.1 KONTAKTPERSONER VID KLINISK GENETISKA MOTTAGNINGAR
SFMGs hemsida finns alla kliniska genetiska avdelningar i Sverige listade. Vid frågor kan ni vända er till följande kontaktpersoner:

Göteborg
Christopher Lindberg
Docent, specialistläkare i neurologi, rehabiliteringsmedicin och klinisk genetik
Klinisk genetik
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Telefon: 031-342 10 00
e-post: christopher.lindberg@vgregion.se

Annie Pedersén
Med. Dr., specialistläkare i klinisk genetik
e-post: annie.pedersen@vgregion.se
Telefon: 031-342 10 00

Linköping
Mottagning och laboratorieanalyser:
Jenny Klintenstedt
ST-läkare
Klinisk genetik
Diagnostikcentrum
Region Östergötland/Sydöstra sjukvårdsregionen
e-post: jenny.klintenstedt@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 36 25

Dennis Sulander
ST-läkare Klinisk genetik
Diagnostikcentrum
Region Östergötland/Sydöstra sjukvårdsregionen
e-post: dennis.sulander@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 92 50

Lund
Mottagning och laboratorieanalyser:
Hans Ehrencrona
Docent, specialistläkare i klinisk genetik
e-post: hans.ehrencrona@med.lu.se

Maria Hellberg
Specialistläkare i klinisk genetik
e-post: maria.hellberg@skane.se

Stockholm
Mottagning Ärftliga Demenssjukdomar
Genetisk vägledare
Telefonsvarare: 08-123 727 20, välj MÄD

Caroline Graff
Professor, klinisk genetiker
e-post: caroline.graff@ki.se
Mobiltelefon: 073-3839399

Laboratorieanalyser:
Håkan Thonberg
Fil. Dr., sjukhusgenetiker
e-post: hakan.thonberg@regionstockholm.se
Telefon: 08-517 735 78

Umeå
Mottagning:
Frida Nordin
Specialistläkare i klinisk genetik
e-post: frida.nordin@regionvasterbotten.se


12.2 KONTAKTPERSONER FÖR NEUROPATOLOGISK UNDERSÖKNING VID PATOLOGAVDELNINGAR
På hemsidan http://www.svfp.se/avdelningar_for_klinisk_patologi_i_sverige finns alla kliniska patologiska avdelningar i Sverige listade. Vid frågor specifikt kring neuropatologiska undersökningar kan ni vända er till följande kontaktpersoner:

Lund
Elisabet Englund
Professor, specialistläkare i neuropatologi
Klinisk patologi, Laboratoriemedicin Skåne
e-post: elisabet.englund@skane.se
Telefon: 046-17 34 38
Mobiltelefon: 0725-99 73 13

Stockholm
Inger Nennesmo
Docent, specialistläkare i klinisk patologi
Kliniskt patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
e-post: inger.nennesmo@regionstockholm.se
Telefon: 08-517 732 81
Vxl: 08-5177 0000

Uppsala
Sylwia Libard
Överläkare i neuropatologi
Klinisk Patologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
e-post: sylwia.libard@akademiska.se
Telefon: 018-611 38 27


Sidan uppdaterad 2022-10-07